Lad din alkoholiserede samlever indskrive til alkoholbehandling

17 maj 2022 Astrid Pedersen

advertorial

Som pårørende til en alkoholiker lider du sikkert hver dag. Det er utroligt hårdt at skulle se til mens éns nære og kære langsomt, men sikkert, går til grunde i misbrug og afhængighed. Alkohol er desværre et af de mest afhængigheds skabende stoffer der findes. Og da alkohol er så nemt at få fat på i dagens Danmark er det utroligt nemt at komme ud i et afhængigheds betinget misbrug af alkohol.

Hvordan hjælper jeg bedst min alkoholiserede samlever

Du har muligvis indtil videre tillært dig et særligt adfærds mønster som er centreret omkring den misbrugsramtes vaner. Dette er typisk for pårørende til alkoholikere og andre misbrugere.

alkoholbehandling

Denne type adfærd kaldes medmisbruger adfærd, og hjælper faktisk den misbrugsramte med at fortsætte sigt misbrug. Adfærden kan bestå i at du går på listefødder omkring den alkoholiserede person når vedkommende sover rusen ud eller har tømmermænd, og at du lyver for at dækker over misbruget.

Du har sikkert mere end én gang ringet til din kæreste eller ægtefælles arbejdsgiver for at melde vedkommende syg på en dag hvor vedkommende ikke var i stand til at fungere. Og du har sikkert aldrig involveret venner eller familie i situationen.

Måske tror du at denne adfærd hjælper din alkoholiserede pårørende. Men det modsatte er faktisk tilfældet. Du bestyrker blot vedkommendes tro på at han eller hun ikke kan komme ud af misbruget. Og så går det faktisk kun én vej.

Få hjælp til afvænning på et behandlingscenter

Hvad du i stedet bør gøre er at anspore den misbrugsramte til at søge professionel hjælp. Du kan eventuelt få assistance af andre pårørende, for eksempel venner og kolleger, og foranstalte det der kaldes en intervention.

Hvis du er i tvivl om hvorledes du skal gribe sagen an kan du altid få rådgivning hos et behandlingscenter. Behandlingscenter Stien kan hjælpe dig med såvel tilrettelæggelse af en intervention som med et efterfølgende behandlings forløb for den misbrugsramte. Læs mere om Stien Behandlingscenter alkoholbehandling på behandlingscenter-stien.dk.

Flere Nyheder